De kunst van het balans aanbrengen in de relatie privé en werk

Korte omschrijving van de cursus

Deze cursus is bedoeld voor mensen die hun privé & werkbalans willen verbeteren. Die geïnteresseerd zijn in het praktisch toepassen van Zen in hun werksituatie. Die uit het patroon willen stappen van gespannen en altijd jachtig, met meerdere dingen tegelijk bezig zijn; waardoor je wordt voortgedreven en overbelast dreigt te raken. Mensen die zich als ‘professional’ verder willen ontwikkelen. En die de behoefte voelen om de je lifestyle, werk, competenties en ambities gezond op elkaar af te stemmen.

 

 

 

 

bla bla 

bla bl 

Coaching

€ 10,00

Coaching

€ 10,00

bla bla bla